V červnu tohoto roku jsme se stali majiteli pozemků 1839/12 a 1839/13 v katastru města Třeboň, části Břilice o celkové rozloze 15.911 m2. V následujících letech na těchto pozemcích vybudujeme rozsáhlý komplex, jehož hlavní částí bude Alzheimer centrum. Celý projekt bude realizován v několika fázích. Kromě domova se zvláštním režimem, který se bude ucházet o zařazení do krajské sítě sociálních služeb, bude součástí areálu také bytový dům pro seniory, zázemí pro potřeby zaměstnanců a rodin klientů, parkovací dům a odpočinkový park. V minulých měsících proběhlo výběrové řízení na projektovou část, do kterého se v průběhu lhůty přihlásilo celkem osm architektonických kanceláří. Ze všech podaných nabídek byla jako vítězná vybrána ta od společnosti M.A.A.T Tábor v čele s Ing. arch. Martinem Jirovským. Pro ilustraci přikládáme několik střípků z vítězné architektonické studie.

Více informací

o projektu najdete v přiložené tiskové zprávě.

Vítězná architektonická

studie

Pozice pozemku

na mapě