Jak se můžete
stát investorem
fondu v několika krocích

1.
Úvodní schůzka
Rádi si s Vámi domluvíme schůzku, kde Vám osobně představíme náš fond, vysvětlíme investiční strategii, potencionální rizika a zodpovíme na Vaše dotazy.
2.
Dokumentace
Pokud Vás bude investice do fondu i dále zajímat, připravíme a poskytneme Vám veškerou potřebnou dokumentaci dle platné legislativy .
3.
Úpis a odeslání peněžních prostředků
Jakmile podepíšete potřebné dokumenty, dostanete od administrátora výzvu k úpisu investičních akcií a převedení finančních prostředků na účet fondu.
4.
Vydání investičních akcií
Na základě čisté hodnoty majetku fondu Vám budou vystaveny Vaše investiční akcie.
5.
Průběžný reporting a komunikace
Několikrát do roka Vám přijde zpráva o činnosti a vývoji fondu. Rádi se s Vámi také v případě zájmu sejdeme a vše probereme osobně.

Sjednejte si nezávaznou schůzku