Informace k projektu BD Jince

Informace k projektu BD Jince

Vzhledem k aktuální vysoké poptávce po bydlení pro seniory jsme, po důkladném zvážení všech aspektů a rovněž s ohledem na vyšší míru efektivnosti komerčního projektu tohoto typu v oblasti Středočeského kraje, přikročili v Jincích k realizaci bytového domu pro seniory s 76 bytovými jednotkami a navazujícími službami. Stavební práce budou zahájeny v polovině roku 2022.


Aktualizovaná vizualizace projektu

Další zprávy