Jsme investiční fond budující vlastní síť Alzheimer center

IG Family podfond

INVEST GATE Funds SICAV a.s.

Hlavním cílem fondu je umožnit privátním kvalifikovaným investorům vstup do projektů, které mají výrazný společenský přesah a zároveň přinášejí dlouhodobou a stabilní výnosnost. Při výběru investic je tak kladen zvláštní důraz na oblasti specializovaných sociálních služeb, zdravotnictví a developmentu.

Naší vizí je vybudování vlastní sítě center pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou péči. Těmto lidem chceme poskytnout takovou podporu a pomoc, která v maximální míře směřuje k zachování, popřípadě rozvoji jejich vlastních možností a umožní jim prožít důstojný a plnohodnotný život.

Vývoj fondu v číslech

k 31.03.2023

HODNOTA AKTIV

0

mil CZK
HODNOTA AKCIE A

0

CZK
VÝNOS OD ZALOŽENÍ*

0

%

Vidíme potenciál v sociálních službách

Jsme přesvědčeni, že bez zapojení soukromého sektoru, by v budoucnu došlo ke kolapsu sociální péče, a právě z tohoto důvodu vidíme v této oblasti značný potenciál.

Proč sociální služby?

Údaje o délce života prožitého ve zdraví uvádějí hodnotu 62,4 let pro muže a 63,3 let pro ženy. S rostoucím věkem roste multimorbidita a na ni vázaná postupná ztráta soběstačnosti. U osob ve vyšším věku se zvyšuje výskyt demence a Alzheimerovy choroby a v důsledku toho též potřeba trvalé péče. V pokročilejším stádiu těchto onemocnění dochází v některých případech k nezbytnosti umístění do domova se zvláštním režimem.

Je nasnadě, že bez rychlého a zásadního pozitivního obratu při řešení nedostatečné kapacity a dostupnosti služeb dlouhodobé péče by už v horizontu nejbližších deseti až patnácti let došlo k akutní a už jen s dodatečnými mimořádnými náklady řešitelné krizi soustavy zdravotních a sociálních služeb dlouhodobé péče. Ta by i při nasazení těchto prostředků přetrvala až do druhé poloviny tohoto století.

Zdroj informací: APSS ČR – Studie: Reforma dlouhodobé péče pro Českou republiku, vypracováno Ernst & Young.

Naši síť center budujeme pod značkou

Růst potřeby lůžek v sociálních službách

V roce 2018 připadalo na 1 místo v domově 37 seniorů. Do budoucna toto číslo poroste.

Pro udržení stávajícího pokrytí se musí do roku 2050 vybudovat 27,6 tis. lůžek v pobytových soc. službách.

Zdroj: APSS ČR – Studie: Reforma dlouhodobé péče pro Českou republiku, vypracováno Ernst & Young.

Zásadní milníky fondu

10. březen 2017

Založení fondu IG Family podfond.

9. listopad 2017

Vstup do projektu IGF Alzheimer centrum Třebíč.

11. listopad 2019

Zahájení provozu IGF Alzheimer centrum Třebíč.

25. únor 2021

Vstup do projektu SR Jince.

2021

Koupě pozemku pro SR Jince.

2022

Koupě pozemku IGF AC v Třeboni.

2023

Realizace projektu SR Jince.
Zahájení výstavby IGF AC v Třeboni.

2025

Zahájení provozu IGF AC v Třeboni.

Proč my?

STABILITA

Oblasti s růstovým potenciálem přinášející dlouhodobě udržitelný výnos.

ZODPOVĚDNOST

Projekty s výrazným společensko-sociálním přesahem.

PERSPEKTIVA

Zkušený tým, za kterým stojí reálné výsledky.

JEDINEČNOST

Fond originální a výjimečný svým zaměřením.

PŘÍLEŽITOST

Jsme otevření vstupu nových investorů do naší IG FAMILY.

Reference

Co o nás říkají naši investoři

„Fond INVEST GATE Funds SICAV a.s. jsem využil pro diverzifikaci mého portfolia po skončení aktivní kariéry. Mé zkušenosti ve finanční oblasti nebyly vždy pozitivní, a proto jsem se rozhodl důvěřovat týmu lidí, které znám mnoho let a se kterými jsem maximálně spokojen. S INVEST GATE spolupracuji také při mých charitativních aktivitách, a proto mě zaměření jimi založeného fondu vůbec nepřekvapilo.“

Martin L.
sportovec

„Vyhledáváním nových investic se již nějakou dobu snažím co nejlépe zhodnocovat část svých vydělaných finančních prostředků. Kromě zaměření těchto investic je pro mě důležitý i vyvážený poměr mezi jejich rizikem a výnosem. Fond IG Family jsem si vybrala i díky jeho sociálnímu přesahu, se kterým se ztotožňuji a považuji ho za přínosný.“

Petra M.
podnikatelka

„Časově náročná profese IT specialisty mi neumožňuje vlastními silami zhodnocovat své finance, proto jsem se rozhodl oslovit profesionály. Alzheimerova choroba se nepříjemně dotkla i mé rodiny a fond, který se touto náročnou problematikou zabývá, se mi jevil jako možná volba. Osobně jsem navštívit centrum v Třebíči a příjemná atmosféra a vysoké standardy poskytovaných služeb mě v mém rozhodnutí utvrdily. Dnes jsem si jist, že jsem své prostředky investoval správně.“

Roman Č.
IT specialista

„Se společností INVEST GATE jsem spolupracoval ještě před vznikem fondu IGFS a jejich myšlenka mě zaujala natolik, že jsem část svých prostředků vložil do fondu hned při jeho vzniku. Jsem spokojený s dosaženým zhodnocením, cíli i aktuální cestou, kterou se fond ubírá.“

Roman B.
bývalý sportovec

Tým fondu

Marek BÍLÍK

Předseda investičního výboru

Kristian BAŠTA

Předseda dozorčí rady

Petr POKORNÝ

Pověřený zmocněnec fondu

Tomáš KAJGR

Člen dozorčí rady

Základní informace o fondu

INVEST GATE Funds SICAV a.s.

IG Family podfond, INVEST GATE Funds SICAV a.s.

Fond kvalifikovaných investorů s právní formou akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, jehož investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
5 a více let
maximálně 1,5 %
měsíčně
Depozitář
Obhospodařovatel a administrátor
Orgán dohledu

Staňte se naším investorem